• HR21000, Split, Kralja Zvonimira 14/3

Avatar

Forum "Što radi Rotary"

23.02.2013. godine na prijedlog Pere Perišića nastao naš prvi Rotary Forum „Što radi Rotary“, na kojem smo predstavili šest područja na koja RI usmjerava svoju aktivnost: Sprječavanje sukoba i održavanje mira u svijetu, Osiguranje vode i higijenskih uvjeta, Sprječavanje bolesti i liječenje, Osiguranje zdravlja majci i djetetu, Osnovno obrazovanje i pismenost, te Gospodarski i društveni razvoj. Ova područja su od nesumnjivo velikog značenja za svaku sredinu, ali ona ne isključuju mogućnost i pravo svakog pojedinačnog kluba da se angažira i na drugim područjima koja ocijeni potrebnim. Domaćin održavanja Foruma bio nam je Mediteranski institut za istraživanje života – MedILS.

 

Program Foruma je započeo temom „Sprječavanje sukoba i održavanje mira u svijet“ i uvodničarima doc. Jerkom Rošinom, d.i.a. i prof. dr. Ivanom Urlićem, dr. med., te teologom prof. dr. Jurajom Kolarićem kao predavačem. Za temu „Osiguranje vode i higijenskih uvjeta“ uvodna izlaganja iznijeli su doc. dr. Zvonimir Gržetić i prof. dr. Joško Dvornik, a predavanje je održap prof. dr. Jakše Miličića, d.i.g.. „Sprječavanje bolesti i liječenje“ bila je treća tema, a uvodno su je predstavili prof. dr. Goran Račić, dr. med. i prof. dr. Nenad Ilić, dr. med.. Spoznaje o ovoj temi predavanjima su dopunili prof. dr. Dragan Ljutić i prof. dr. Darko Duplančić, obojica liječnici. Uvodničari prof. dr. Damir Roje, dr. med. i Srđan Zavorović, dr. med. uveli su nas u temu „Osiguranje zdravlja majci i djetetu“, a predavač je bio prof. dr. Julije Meštrović, pedijatar. Temom „Osnovnog obrazovanja i pismenosti“ uvodno su se bavili Josip Mrklić, dipl. iur. i prof. dr. Zoran Đogaš, dr. med., a znanstvenik prof. dr. Miroslav Radman održao je predavanje. O „Gospodarskom i društvenom razvoju“ predavanje je održao prof. dr. Petar Filipić, dipl. oec., a nakon uvodnih govorenja dr. sc. Davora Sliškovića, dipl. oec. i mr. sc. Krešimira Dulčića, d.i.s..

 

Atmosfera održanog foruma, inspirirani nastupi pojedinih predavača i uvodničara za svako od ovih područja djelovanja, rasprave koje su uslijedile, te odjek održanog foruma u javnosti, rezultirali su jednoglasnim zaključkom da s održavanjem godišnjih foruma treba nastaviti. Forma se pokazala dobrom, Klub se pokazao sposobnim organizirati ovakav događaj i pripremiti ga u svim dimenzijama, a ugled Kluba i njegovih članova, te njihovo dugogodišnje djelovanje kao javnih osoba, predstavljali su garanciju da će se i pozvani eminentni gosti rado odazvati pozivu da iznesu svoja mišljenja o određenim pitanjima.

 

Oslanjajući se na dobrim iskustvima Foruma „Što radi Rotary?“, zaključili smo kako bi bilo dobro svaku predstavljenu temu djelovanja RI detaljnije raspraviti zasebnim forumima tijekom slijedećih godina. No slijedeći logiku nekih drugih događanja i datuma, raspored obrada tema nije slijedio onaj iz uvodnog Foruma. Uključivo prvi uvodni, do sada smo organizirali ukupno osam Foruma, na kojima je sudjelovalo više od osamdeset eminentnih stručnjaka u svojstvu uvodničara i panelista. Svi redom perjanice u svojim profesijama, ugledni profesori, umjetnici, javni djelatnici, akademici, pa čak i nobelovci.