• HR21000, Split, Kralja Zvonimira 14/3

Javna predavanja

Uvažavajući nespornu vrijednost svojih uobičajenih klupskih predavanja čije se održavanje ustalilo kroz dugi niz godina, RC Split je došao do zaključka da bi isto tako bilo vrijedno upriličiti održavanje predavanja i rasprava javnog karaktera, kako bi se i splitskoj javnosti omogućilo direktno suočavanje s nekim aktualnim i interesantnim temama prezentiranim od vrlo kompetentnih osoba, lidera u svom području djelovanja. Možda je to i najbolji ulog vlastitog ugleda RC Split i njegovih članova, redom afirmiranih pregaoca u svojim zanimanjima i predanih humanitarnih aktivista.

 

Ulaganje napora u podizanje razine opće prosvjećenosti i informiranosti u svojoj sredini i na nacionalnoj razini najveći je doprinos općem boljitku zbog čega je „investiranje“ u podizanje općeg znanja, informiranosti i kulture zadatak, dužnost i obaveza svakog intelektualca. Bez takvih poriva, bez obzira na postignuti stupanj obrazovanja, nedostaje bitna dimenzija intelektualnosti.

 

U pogledu sadržaja predavanja, rasprava i prezentacija, zauzet je stav da nema zabranjenih tema, te da je pogodna i prikladna svaka tema za koju predsjednik kluba i voditelj javnih predavanja ocijene da je aktualna i interesantna publici i za koju se mogu naći odgovarajući predavači, predstavljači ili diskutanti.

 

U određivanju učestalosti javnih predavanja i vremena njihovog održavanja, zaključeno je da bi bilo adekvatno održavati jedno predavanje mjesečno osim u vrućim ljetnim mjesecima (ukupno 8 do 9 predavanja godišnje). Više od toga značilo bi prevelik angažman za Klub i članove angažirane na organizaciji. Isto tako je zauzet i stav da se predavanja nastoje organizirati svakog trećeg četvrtka u mjesecu u poslijepodnevnim satima. Taj dan je pogodan zbog rasporeda sastanaka Kluba, a i zbog televizijske sheme sportskih prijenosa, a trećim četvrtkom zbog rasporeda praznika koji su većim dijelom locirani krajem ili početkom mjeseca.

 

Pitanje kojem je u odlučivanju o javnim predavanjima posvećena znatna pažnja bilo je mjesto održavanja. Trebalo je pritom uvažiti brojne okolnosti kao što su prikladnost veličine prostora i njegove adaptabilnosti (smanjivanje, povećavanje), raspoloživost tehničkih pomagala, poznatost lokacije, lakoća pristupa i mogućnost parkiranja, te na kraju cijena zakupa. Nakon podosta ispitivanja, istraživanja, ocjenjivanja kao deus ex machina nametnuo se hotel „Park“ koji je i inače hotel domaćin tjednih sastanaka i drugih društvenih događanja RC Split. Nedavno renovirani hotel, znajući za ozbiljnost i kvalitetu rada rotarijanaca, shvatio je da je ovo jedna od dobrih prilika za uključiti se u život Grada, te očekivano uglednoj publici prezentirati svoje kapacitete i usluge. Na taj je način stvoren svojevrstan zajednički projekt koji funkcionira već punih pet godina.

 

I konačno, postavilo se na kraju pitanje osiguranja potrebnih sredstava za provođenje programa javnih predavanja. Srećom, u proteklih pet godina i tridesetak održanih javnih predavanja, ni jedan predavač nije postavio pitanje honorara ili bilo kakve nagrade za svoj nastup i utrošeno vrijeme. Korištenje dvorana i prateće opreme hotel „Park“ je smatrao svojim ulogom u zajednički projekt, a za iznimnu susretljivost u osiguranju smještaja za predavače koji nisu iz Splita, teško bi bilo naći adekvatne riječi zahvale.

 

Današnji pogled unatrag na održana javna predavanja ispunjava svakog člana RC Split iznimnim zadovoljstvom. Imati prilike o odabranim temama čuti sve te renomirane i uvažene predavače privilegija je na kojoj se može samo zavidjeti. Stoga ne treba sumnjati ni u budućnost ove klupske aktivnosti iako se čini opravdanim i potrebnim formu klasičnih predavanja povremeno osvježavati održavanjem rasprava neistomišljenika ili organiziranjem okruglih stolova rasprave,  s kojih bi na razmatranu temu bacile više svjetla iz različitih kutova.